Lời mở đầu

Sakura Montessori áp dụng hệ thống giáo dục mầm non Quốc tế, Nhật Bản kết hợp với chương trình chuẩn giáo dục Việt Nam do các chuyên gia giáo dục mầm non Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm thiết kế và xây dựng.

Đọc Thêm